Ny indvendig vægbeklædning på DBJ Museum i Nexø

21. februar 2024
Ansøger: Foreningen De Bornholmske Jernbaner
De Bornholmske Jernbaner Museum har til huse i Nexø bådebyggeris meget markante gamle bygning på Nexø Havn. Museet ejes og drives af den lille almennyttige Foreningen De Bornholmske Jernbaner med ca. 100 medlemmer. Vi ønsker ny indvendig vægbeklædning og nye plader til billeder, i en stor del af udstillingsområdet. Det vil forbedre og fremtidssikre museumsoplevelsen meget. Anmoder om lidt hurtig sagsbehandling. Vil gerne kunne åbne museet medio maj.

På DBJ Museum, formidler vi historien om den smalsporede Bornholmske Jernbane, som var med til at omformede Bornholm fra et traditionelt landbrugsland, til det moderne samfund vi kender i dag. F.eks. gav jernbanen mulighed for at unge fra hele øen kunne tage en højere uddannelse i Rønne. Udstillingen er opbygget som et stationsmiljø med perroner og nogle smukt renoverede Bornholmske jernbanevogne. Væggene i udstillingen viser et omfattende billede materiale, og mange genstande fra de Bornholmske jernbaner kan opleves. Vi har igangsat en større facaderenovering af bygningen dels betalt af egne opsparede midler og dels af fondsstøtte fra Bornholmske fonde. Renoveringen udføres af lokale håndværkere. I vores fine gamle træbygning fra omkring 1930 (en af de meget få større bygninger der overlevede det Russiske bombardement, maj 1945), danner facaden også de indvendige vægge i en meget stor del af udstillingsområdet. Inden renoveringen har vi måtte fjerne al indvendig vægbeklædning i udstillingsområdet. Da næsten alle vores opsparede midler går til den (meget nødvendige) udvendige renovering, søger vi støtte til at kunne opbygge et nyt, godt, ensartet udstillingsområde, med mere vægplads, og dermed skabe en væsentlig bedre museumsoplevelse for vores gæster. Vi er en, snart 40 år gammel, almennyttig forening, der har til formål at udbrede og formidle historien om den smalsporede Bornholmske jernbane. Vores hovedaktivitet er DBJ Museum i Nexø. Alt arbejde, med indsamling af materiel, formidling, indvendig vedligeholdelse, opbygning af udstillinger og pasning af museet, sker med frivillige ulønnet arbejdskraft af foreningens medlemmer. Det er foreningens næstformand Sten Erik Jensen, der er pensioneret tømrer/snedker, der har påtaget sig den ledende rolle i opsætningen af den nye væg i vores udstillingsområde. Beklædningen tænkes udført med rustikbrædder ludmalet fyr 19 x 125 x 3000 mm. Til opsætning af billeder skal vi bruge 19 mm MDF-plade 120 x 80 cm.

Ønskede materialer

9019023 Rustikbrædder 40
9018806 349 24