Motorisk udfordrende legeplads

15. november 2023
Ansøger: Karlskov-Friskole
Skolens legeplads er nået pensions alderen og derfor skal der en ny til. Vi har påtænkt at legepladsen skal udfordre vores børn motorisk, der ligger flere undersøgelser på hvor vigtig en brik motorikken er for indlæringen

Ansøgning om midler til etablering af 
 
Karlskov Friskoles tilblivelse er baseret på engagement og sammenhold i et lille lokalsamfund. Ved at udnytte de menneskelige ressourcer og forskelligartede færdigheder blandt lokalområdets forældre, samt ved at løfte i flok, så lykkedes det i 2003 at etablere en friskole på en bar mark.
Skolen danner i dag rammen om 145 børns hverdag.
På Karlskov Friskole er der et behov for at etablere en legeplads, fordi stillesiddende undervisning i klasselokaler bør være en saga blot. Dette begrundes i at forskning har vist en tæt sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring. Fysisk aktivitet fremmer vores evne til at tænke, tage beslutninger, holde fokus og være kreativ. Leg er med til at udvikle børn som mennesker, fordi gennem grundleg får barnet styr på- sig selv og sin motoriske kunnen, det sociale samspil med kammerater og hele den konkrete verden. Manglende leg kan påvirke både børns læringsparathed og indlæringsevne. På legepladser kan børn lave balancelege, gynge, hoppe og klatre uden de voksnes indgriben, hvilket har stor betydning for, at grundmotorikken videreudvikles efter skolestart. En skole legeplads er med andre ord det perfekte læringsrum og læringsmiljø, når børn skal tilegne sig ny viden. Udover at komme Karlskov Friskoles skolens elever til gavn, så vil den lokale kommunale børnehave og vuggestue også kunne drage nytte af legepladsen. Legepladsen kan derved blive et sted hvor venskaber og fælleskaber opstår på kryds og tværs. 
Karlskov Friskoles Støtteforening arbejder for, at fremskaffe økonomiske midler til gavn for udviklingen af skolen og dennes lokalområde, samt at slutte op om og bidrage til løsning af relevante opgaver.

Vi har valgt naturvenlige materialer som kan genanvendes. Vi søger udelukkende cement til projektet. 

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne.

Ønskede materialer

Ansøgning om midler til etablering af Karlskov Friskoles tilblivelse er baseret på engagement og sammenhold i et lille lokalsamfund. Ved at udnytte de menneskelige ressourcer og forskelligartede færdigheder blandt lokalområdets forældre, samt ved at løfte i flok, så lykkedes det i 2003 at etablere en friskole på en bar mark. Skolen danner i dag rammen om 145 børns hverdag. På Karlskov Friskole er der et behov for at etablere en legeplads, fordi stillesiddende undervisning i klasselokaler bør være en saga blot. Dette begrundes i at forskning har vist en tæt sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring. Fysisk aktivitet fremmer vores evne til at tænke, tage beslutninger, holde fokus og være kreativ. Leg er med til at udvikle børn som mennesker, fordi gennem grundleg får barnet styr på- sig selv og sin motoriske kunnen, det sociale samspil med kammerater og hele den konkrete verden. Manglende leg kan påvirke både børns læringsparathed og indlæringsevne. På legepladser kan børn lave balancelege, gynge, hoppe og klatre uden de voksnes indgriben, hvilket har stor betydning for, at grundmotorikken videreudvikles efter skolestart. En skole legeplads er med andre ord det perfekte læringsrum og læringsmiljø, når børn skal tilegne sig ny viden. Udover at komme Karlskov Friskoles skolens elever til gavn, så vil den lokale kommunale børnehave og vuggestue også kunne drage nytte af legepladsen. Legepladsen kan derved blive et sted hvor venskaber og fælleskaber opstår på kryds og tværs. Karlskov Friskoles Støtteforening arbejder for, at fremskaffe økonomiske midler til gavn for udviklingen af skolen og dennes lokalområde, samt at slutte op om og bidrage til løsning af relevante opgaver. Vi har valgt naturvenlige materialer som kan genanvendes. Vi søger udelukkende cement til projektet. Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne. Fix-it 275