Moduler interaktiv Ruin-by

12. april 2022
Ansøger: Ripen liverollespil
Ruin-by til nogle af årets største og mest populære rollespils-events i Danmark.

Rollespilsforeningen Ripen er en gammel lokalforening i Esbjerg Kommune, hvis hovedformål har været at producere højkvalitets live-rollespil for både unge og gamle. Den fungerer som et lokalt kontaktpunkt, der søger at udbrede kendskabet og interessen for live-rollespil i Danmark. Grundet store økonomiske tab i løbet af de sidste par års nedlukninger, ønsker vi at søge støtte til at bygge en ruin-by, som vil kunne komme både nuværende og fremtidige spillere i Ripen til gavn, når der skal laves arrangementer.

Ruin-byen vil fungere som scenografi i vores store stævner, herunder Krigslive, Junior arrangementer, sommerscenarier, Ribe kulturnat, m.fl. Ruin-byen vil bestå af 30 separate sektioner, der kan bygges sammen og arrangeres på kryds og tværs alt efter scenariets behov. Den vil ydermere bestå af 5 flagstænger, som kan fungere som markører for de specifikke grupper og 6 lygtepæle. Projektet vil blive bygget af frivillige fra foreningen, og vil første gang se dagens lys under Krigslive, når det afvikles fra d. 26-29 maj. Da vi meget gerne vil bidrage med ruin-byen til Krigslive i maj, håber vi også, at I kan og vil imødekomme vores ansøgning så hurtigt som muligt, da vi med traditionel behandlingstid ikke vil kunne nå at gøre projektet klar.

Ønskede materialer

31 x Terrasse brædder - 9057382
95 x Reglar - 9060074
60 x Vinkelbeslag - 9043154
50 x Laminatgulv - 9041581
30 x Høvlet fyr - 9057346
36 x Bræddebolt - 9036256
1 x Tagdækkersæt - 9051297
1 x Terrasseolie - 9037806
1 x Penselsæt - 9044301
20 x Stolper - 9057369
6 x Rundstok - 9359296
10 x Rørbøjle - 9011120
1 x Trælim - 9029231
3 x Stolper - 9047287
6 x Lanterne - 9054886