Modelhuse søger ly for vintervejret!

22. april 2024
Ansøger: Løkken Miniby
Modelhuse søger ly for vintervejret! Forening med engagerede – og temmelig gråhårede – ildsjæle med håndværkssnilde søger om materialer til bygning af vinterafdækning af modelhuse (skala 1:10) i Løkken Miniby. Et ’vinterhi’ er afgørende for, at de indtil videre mere end 50 bygningsmodeller kan klare det skiftende danske vintervejr på vestkysten. Derfor håber vi meget at I vil hjælpe os, så vi kan give husene tag over hovedet og ly for vintervejret!
Ildsjæle genskaber det gamle Løkken Siden 2003 har foreningen Løkken Miniby dannet ramme om et stærkt lokalt fællesskab med det mål at skabe en detaljeret model i størrelse 1:10 af Løkken, som byen så ud ca. år 1900. De ’genopførte’ bygninger udstilles i Vendsyssels Plantage i Løkken, hvor den daværende by- og gadeplan er genskabt i størrelse 1:10. Foreningen har ca. 150 betalende medlemmer og det daglige arbejde udføres pt af en gruppe på 18 frivillige ildsjæle i alderen 64-83 år. Modelbyggeriet bidrager væsentligt til en bedre forståelse af lokalsamfundets historie og erhvervsmæssige og kulturelle udvikling - til glæde for både de faste indbyggere og egnens mange turister i alle aldre. Løkken Miniby indgår som et bredt anerkendt og værdsat element i byens fritids- og kulturtilbud. Alt arbejde i foreningen er frivilligt og ulønnet. Arbejdsfællesskabet er altid åbent for nye deltagere og oplever løbende tilgang af frivillige, som vil bidrage til et konkret, meningsgivende projekt, som rækker langt ud over ’egne rækker’. Der er indtil nu bygget og udstillet omkring 55 af de ca. 130 bygninger, som var i Løkken omkring år 1900. Der er offentlig og gratis adgang til udstillingen. Trods omhu i byggeprocessen og brug af ’autentiske’ materialer (brændte mursten, teglsten og tagpap) er der i vinterperioden brug for ekstra beskyttelse mod det skiftende danske vintervejr. Uden tager modellerne desværre hurtigt skade. Derfor håber vi på bevilling af materialer til en hårdt tiltrængt fornyelse af vores nuværende mangelfulde vinterafdækning af husene. Afdækningen tænkes udført som malede ’skure’ med tagpap-tag, der placeres omkring husene og beskytter dem mod vejrliget, så de resten af året kan fremstå pæne og velholdte for modelbyens mange besøgende. Løkken Minibys økonomi baseres – ud over kontingent og en omfattende frivillig indsats – på fondsbevillinger, sponsorater og et beskedent kommunalt tilskud. Man kan læse mere om Løkken Miniby på www.loekkenminiby.dk

Ønskede materialer

9358215 tagkrydsfinér 12 mm 60
9021085 Phønix selvbyggerpap 5
9052623 reglar 47x50 mm 60
9030955 Træfix træbeskyttelse sort 5 l 2
9041019 NKT Fasteners DECK+ 4,2x55 mm 1
9038600 NKT Fasteners DECK+ 4,2x42 mm 2