Loft i Poolsalon

12. februar 2021
Ansøger: Højby Billard Klub
Støjdæmpe poolsalonerne!

Vores forening blev startet af en håndfuld frivillige, som gerne ville gøre noget for fritidslivet i Højby. Der blev arbejdet med at finde lokaler, og der blev søgt fonde til indkøb af billardborde. Det lykkedes af få penge til 2 kegleborde og 2 poolborde. Lokalerne blev stillet til rådighed af Odense Kommune, mod at vi selv gjorde dem i stand, der var en lille flok af frivillige, der arbejdede i det meste af et år med indretning og renovering af lokalerne.

Vi vil gerne dæmpe støjen i poollokalerne, da aukustikken i lokalerne er meget dårlig, samtidig vil vi gerne undgå støvnedfald fra det gamle tremmeloft. Grunden til at vi søger tilskud til projektet er, at vi er en ret nystartet billardklub, vi startede i 2018 i nogle gamle kommunale klublokaler. Det bliver frivillig arbejdskraft, da vi ikke har penge til at betale håndværkere med.

Foreningen har 35 medlemmer, en bestyrelse der består af 5 medlemmer. Vi har valgt at bestyrelsen betaler kontingent på lige fod med medlemmerne. Klubben er i øjeblikket lukket på grund af coronarestriktioner, så nu kan vi udføre projektet uden at genere aktiviteterne i klubben. Klubben er en familieklub, hvor vi lægger vægt på at alle skal kunne være med. Vi har i efteråret og vinteren fået lavet handikapvenlig adgang og indrettet handikap toilet. Klubben har i øjeblikket 33 medlemmer, der er fordelt sådan at der er 8 kvinder og 25 mænd. Klubben har et damehold, der mødes hver tirsdag formiddag, hvor vi er så heldige at have en instruktør, der underviser damerne i de forskellige teknikker og regler i billardspillet. Derudover har vi to turneringshold på herresiden, det er et 2 mandshold og et 4 mandshold.

 

 

 

Ønskede materialer

97 stk. Træbeton loftplade Varenr.: 9046890
6 x 100 skruer  Varenr.: 9046891

Projektet - før og efter