Gjøl Surfstation

31. maj 2024
Ansøger: Gjøl Sejlklub
Kære Jem og Fix Vi søger hermed om støtte til indkøb af 325 m2 rullegræs til vores nye surfstation på Gjøl. Vi har fået det perfekte surfspot kun 50 meter fra vandkanten og vi ønsker at forvandle vores underlag, hvor vi klargøre vores udstyr, fra delvist græs og grus til 325 m2 græsplæne.
Kære Jem og Fix Vi søger hermed om støtte til indkøb af 325 m2 rullegræs til vores nye surfstation på Gjøl. I august 2023 fik vi i Gjøl Windsurf Klub etableret en fantastiske Surfstation på Gjøl Havn. Det kunne vi ikke have gjort uden frivillige hjælp fra klubbens medlemmer og økonomisk hjælp fra flere fonde, der ialt bidrog med 256.125,00 kr. Vi har fået det perfekte surfspot kun 50 meter fra vandkanten. Desværre er vores nuværende underlag, hvor vi klargør vores udstyret, mest grus og større sten med meget lidt græs. Med jeres bidrag vil vi kunne skabe et flot og funktionelt udendørsområde, der tilfredsstiller vores medlemmers behov og gør surfstation mere attraktiv for vores medlemmer, lokale surfere og turister . Gjøl Sejlklub (GSK) stræber efter at være en synlig aktør på fjorden og udbrede kendskabet til vandsport. GSK er engageret i skolesamarbejde, ungdomsklubber og foreninger, som deltager i undervisning eller events. Her lærer børnene, hvordan man sikkert færdes ved og på fjorden. Derudover arrangerer GSK intro surf-eftermiddage i samarbejde med Jammerbugt Ungdomsskole samt en række arrangementer som SUP og windsurfing hen over sæsonen, havnens Dag, Tour de Jammerbugt mf. Græsplænen omkring vores surfstation er vigtig for at sikre at vores nye udstyr holder i mange år, plus den fungerer som et behageligt opholdssted, hvor surfere kan gøre sig klar inden de går på vandet, og hvor vi kan afholde sociale arrangementer. Vi har allerede sikret os en del af finansieringen i form af nedgravning af dræn, udlægning af jord og afretning på pladsen, ved lokal vognmand og frivillige. Men vi har stadig brug for støtte for at nå vores mål. Vi håber derfor, at I vil støtte vores projekt med en donation til indkøb af rullegræs til vores klub.. Vi vil være evigt taknemmelige for enhver støtte, I kan give os, og vi vil sørge for at jeres bidrag bliver brugt med omhu og respekt for naturen. Med venlig hilsen Torben Pedersen, Gjøl Sejlklub

Ønskede materialer

9045885 Rullegræs fra 289 m2 325 stk/m2