Genopretning af å

13. september 2023
Ansøger: Peterskolen
Vi vil gøre vores å til et fantastisk sted for både børn og dyr. Vi vil skabe gode livsbetingelser for liv og natur til gavn for biodiversiteten, og til glæde for børnene og til brug i undervisningen. Åen skal (igen) summe af liv og blive en lille naturperle i hjertet af skolegården. Pengene skal bruges til tre broer, som skal skabe gemmesteder for åens dyr og hjælpe børnene over åen. Ud over broerne skal åen snoes, og der skal være variable dybder, små dæmninger og flere planter.

Vi har en ca 20m lang å i vores skolegård. Vandet kommer fra en grundvandspumpe i kælderen og forsyner løbende åen med vand året rundt. Tidligere rummede åen mange forskellige dyr og planter, men efter en grundig oprydning med minilæsser og skovle er åen blevet snorlige og stort set tømt for liv.

I Natur/teknologi og Biologi vil vi gerne lave nogle forløb om naturgenopretning (bl.a. Skjern å) og arbejde med liv i vandløb. Som en del af disse forløb vil vi gerne 'genoprette' vores egen lille å, så den igen kan blive levested for en masse forskellige dyr og planter.

Bygning af broerne skal 4. klasse stå for i håndværk og design.
Arbejdet bliver primært udført af eleverne sammen med deres lærere. Dog kan det være, at pedellen bliver involveret i noget udgravning og håndtering af store sten.

Ønskede materialer

12 stk Cempexo Støbebeton 15 kg Varenr.: 9049682
12 stk Søjlesko U-model 100 x 60 mm
Varenr.: 9043163
12 stk Imp. stolper fyr 97 × 97 × 2100 mm
Varenr.: 9057374
24 stk Lærk terrassebrædder 32 x 125 mm x 3 meter
Varenr.: 9059440
1 stk NKT Fasteners SPUN+ Climate skrue 6,0 x 150 mm 100 stk.
Varenr.: 9020629
3 stk NKT Fasteners SPUN+ Climate skrue 4,5 x 70 mm 200 stk.
Varenr.: 9000950