Fællesskabsterrasse

16. august 2022
Ansøger: Faaborg Tennisklub
I Faaborg Tennisklub søger vi støtte til at skabe en stor træterasse, der skal binde to aktivitetsområder (padel og tennis - to ketsjersport) sammen og som skal være med til at skabe rammen om arrangementer afholdt for klubbens medlemmer, herunder byens unge og byens forretningsliv.

Faaborg Tennisklub er startet helt tilbage fra den 6. april år 1900 med én tennisbane og har været igennem flere udviklingstrin. Klubben har i dag ca. 300 medlemmer med seks tennisbaner og klubben har senest i juni 2022 opført to padelbaner med stor støtte fra fonde med henblik på at udbrede ketsjersport til en bred målgruppe. Padel tilbyder en sjov og legende tilgang til ketsjersport, som falder let for de fleste. Sportens popularitet bygger netop på, at mange hurtigt oplever en følelse af at kunne spille og være med.

Klubben ansøger om materialer til at etablere en terrasse, som kan binde de to områder sammen med bordbænkesæt, sådan at nye og gamle medlemmer naturligt har et samlingssted og hvor nye bekendtskaber opstår og hvor klubben kan afholde arrangementer i forbindelse med stævner for medlemmer og venskabsklubber rundt i landet.
Vi har spillere i alle aldre, og håber på at få en større børne- og ungdomsafdeling med den nye padelsport. Vi deltager aktivt i det landsdækkende projekt skoletennis og nu snart med skolepadeltennis.

Klubbens frivillige står for den løbende renovering af klubhuset opført i 1937 og udendørsanlægget. Den nye terrasse vil skabe bro mellem nyt og gammelt og mellem to for nogle meget forskellige ketsjersports. Terrassen vil forhåbentlig skabe samhørighed og det vil igen være de frivilliges arbejdsindsats, som skal bygge denne.

Ønskede materialer

9057286 Terrassebrædder, lærk,24*138*4000 (131,00x 200) = 26200 kr
9057360 regler 47*100*3600, 85, (50X 60) = 5130 kr
9043137 hulplade 16*180*1,5 5,(95 x 60) = 357 kr
9043153 Vinkelbeslag m. rib 70 x 70 x 55 mm (11,95x60)= 717
9054774 terrasseskruer 4,8*75, 10paks (59,00x40) = 2360
9028549 beslagskruer 5,0*35 5 pk a169,95, (169,95 x5) = 849,75
9020629 skrue 6,0*150 3 pk. kr. 299,95 (299,95 x3 )= 899,85
9038123 Stolpesten beton 11 x 13 x 80 cm (159,00X 48) = 7632
forbrug i alt 44145,60 kr. 

 

Projektet - før og efter