Etablering af naturtag på BetaBar og scenen, samt hæve gulvet i BetaBar.

02. april 2024
Ansøger: Fællestival
Foreningens elskede elektroniske scene, og tilhørende BetaBar, har haft en våd vinter. Kombinationen af alt for meget vand fra oven, og en undergrund, bestående af vandmættet lerjord som forhindrede vandet i at sive ned, har resulteret i, at scenen samt barens tag og gulv har taget skade. For at redde begge, ønsker vi at bygge et permanent natur-tag, som følger foreningens værdier, om at bygge i tråd med naturen. Foreningen ønsker, at sikre baren og scenen ift. fremtidige vandmængder.

Fællestival er beliggende i en sydfynsk ådal ved Stenstrup. BetaBar har eksisteret i 14 år, og fungerer som vores cocktail bar, og i forlængelse af baren, finder man Betas kulturscene. Scenen har i gennem årene understøttet og hjulpet med til, at promovere upcoming bands i den elektroniske undergrund. BetaBar og scenen har brug for et nyt og bedre tag, som bidrager til biodiversiteten på grunden, samt et hævet gulv, der sikrer baren og scenen mod en eventuel oversvømmelse i fremtiden. Foreningen Fællestival er en 100 % non-profit frivillig forening, der drives gennem vores årlige medlemsfest i uge 29, medlemskontingenter samt frivillige donationer. Vores årlige medlemsfest, med omkring 600 gæster, danner rammen for up-coming danske bands og kunstnere, der ønsker at prøve kræfter med en scene og et større publikum. Foreningen støtter herved musik og kulturudvikling i Svendborg Kommune. Under afviklingen af vores medlemsfest deltager og bidrager mange former for performance kunstnere såsom digtoplæsninger, ilddansere, eller spontan fælles-jam i bålhytten, hvor alle har mulighed for at deltage i fællessang og musik. Der enten tilbydes eller spontant opstår fx workshops for vores gæster, hvor det er muligt at lære at danse salsa, lære yoga, male graffiti eller snitte i træ. Vi tilbyder desuden ansigtsmaling, racerbaner, brætspil, tøj-bytning, boldspil og meget mere. Fællestivals kerneværdier tager udgangspunkt i genbrug og økologi, naturbevarelse og biodiversitet, mangfoldighed, kulturudvikling og opbakning i lokalsamfundet, samt et tæt og rummende sammenhold blandt medlemmer. Foreningen har været lokalt drevet i 19 år, og ud over vores medlemsfest, mødes 20 -30 medlemmer fra helårscrew 10-12 gange om året i byggeweekender, helligdage og ferier, hvor vi sammen bygger og renoverer på vores faste bygninger. Desuden holder vi julefrokost og påskefrokost, samt generalforsamlinger og evaluerings- og opstartsmøder på pladsen gennem året. Helårscrew vil stå for projektet

Ønskede materialer

9060075 Imprægneret reglar 45 × 145 × 3600 mm 30
9064628 Universalskrue Basic 5,0 x 70 mm 140 stk. 10
9358216 Tagkrydsfiner 15 mm - 122 x 244 cm 30
9066957 Bjælkesko m/indvendige flige 45 x 138 mm 30
9057294 T1 taglægte 38 x 73 mm x 4,0 m 36
9041001 Dampspærretape Green-Liner 50 mm x 25 m 6
9035564 Dampspærrefolie 0,2 mm, 2 x 25 m 6
9058508 Vindskede sort aluminium 75 x 20 x 80 x 1000 mm 12
9057360 Imprægneret reglar 45 × 95 × 3600 mm 20
9050213 OSB-3 plade TG4 18 mm - 2397 x 600 mm 20
9022443 Plænegræs - 65-70 m² 1