Disc Golf for Alle i Skive Plantage

19. december 2023
Ansøger: Skive Disc Golf
Skive Disc Golf er en ganske ung forening, stiftet i 2021 med det formål, at at give alle interesserede i og omkring Skive kommune, uanset alder, køn, nationalitet og færdigheder, mulighed for at spille Disc Golf og deltage i foreningens fællesskaber, samt at udbrede kendskab til og fremme Disc Golf-sporten i lokalområdet, under rimelig hensyntagen til natur og miljø. Foreningen har i 2021, gennem fundraising samt hundredevis af frivillige-timer, etableret en af landets bedste og smukkeste disc golf baner i Skive Plantage, lige udenfor bygrænsen. Modsat almindelig golf, er disc golf baner placeret i offentlige arealer og følgelig ganske gratis at benytte, til stor glæde og gavn for byens borgere og institutioner. Dette betyder dog også, at vedligehold og udvikling af banen i Skive Plantage er 100% afhængig af frivillig arbejdskraft og ekstern funding. I foreningen, som i dag tæller knap 50 medlemmer, har vi heldigvis et stærkt fundament af motiverede frivillige, der elsker at tage fat og hjælpe med at drive og holde banearealerne - men vi mangler funding til materialer og redskaber. I foreningen søger vi for 2024 midler og støtte til et projekt der skal gøre banen mere tilgængelig, også for familier med mindre børn og ældre med bevægelsesudfordringer. Helt konkret ønsker vi at renovere og sikre teestederne, så der ikke er risiko for at glide, snuble eller falde, når man benytter dem. Den megen brug har - over de sidste to år - skabt erosion og fordybninger, der gør teestederne svært og - til tider - utilgængelige, særligt i de våde perioder af året. Billede nr. 2 viser standen ved etableringen i 2021 samt nu i 2023, trods løbende vedligehold. Indtil videre har vi flyttet rundt på eksisterende lag af stenmel, men der er hårdt brug for at genetablere med påfyldning af stabilgrus og ekstra stenmel.

Ønskede materialer

9053766 Pladevibrator 65 kg - stødkraft 1100 kg 6,5 HK 1
9029986 Falke vaterpas 200 cm 1
9053869 Trillebør 2 hjul 80 liter - Garden 2
9061849 Garden Ergonomisk haveskovl 2
9043408 Granitstenmel 0/2 mm sortkoks hyperit - Safestone 10
9040873 Stabilgrus 0/32 mm SG II - Safestone 5