Amfiteater til park i Ørum Djurs

14. december 2020
Ansøger: Foreningen Alrune
Amfiteater som kulturelt samlingssted i det fri

Den offentlig park ”MIN (Midt I Norddjurs) Kreative Dannelsespark” er beliggende på et højdedrag i den nordlige del af Ørum Djurs. Nærmeste naboer er en folkeskole, en friskole, en skole for fysisk og psykisk handicappede børn og et ”Aktiv Center” med sportsfaciliteter og bibliotek. I MIN Kreative Dannelsespark kommer naturen til at danne ramme for sundheds- og velfærdsfremmende aktiviteter for alle i alle aldre. Udover amfiteatret med siddepladser og scene vil parkens øvrige elementer være: shelters, bålhytte, dome, parkourstativ og skov med sti og stationære QR-koder med skiftende inspirationer, oplysninger og udfordringer. Parken kommer derfor til at øge lokalbefolkningens lyst til bevægelse, kreativitet og samvær omkring kulturelle begivenheder i det fri som koncerter, foredrag og skuespil. Foreningen Alrune står for anlæg og drift af parken. Lokalområdets etablerede foreningsliv: AC Norddjurs, Børnefestivalen, Nr. Djurs Skytteforening og Ørum Aktiv Center er alle repræsenteret i bestyrelsen. Foreningen har sikret stor frivilligbistand til det fysiske arbejde med etableringen men også med driften af parken. Parken er med til at øge sammenholdet og udviklingen i lokalområdet. Bestyrelsen for Foreningen Alrune ansøger hermed om støtte til materialer i trykimprægneret træ til siddepladser og scene til amfiteatret. Foreningen finansierer selv den bærende trappekonstruktion udført i limtræ, der bliver fundamentet for siddepladserne.

Ønskede materialer

12 X 9043179: NKT skruer 5 x 70 mm 
300 X 9049644: Imp. Terrassebrædder 24 x 138 mm x 4 m 
60 X 9057375: Imp. Stolper 100 x 100 mm x 2,4 m 
40 X 9057377: Imp. Stolper 100 x 100 mm x 3 m 

Projektet - før og efter