Aktivitetstårn i børnehave

31. januar 2024
Ansøger: Rudme Friskole børnehave- og vuggestue
Rudme Friskoles børnehave- og vuggestue er en mindre institution tilknyttet Rudme Friskole. Institutionen består af ca. 30 børn og 7-8 voksne. I nærværende ansøgning er der tale om opbygningen af et aktivitetstårn til børnehavens "aktivitetsrum", som pt. lider gevaldigt af manglende udfordringer for børnene. Da vi er et sted der vægter det kreative og børnenes egen indre nysgerrighed højt er det vigtigt at dette understøttes bedst muligt, hvilket et aktivitetstårn ville være enormt behjælpeligt med. Det er en af pædagogerne selv der har taget initiativ og tegnet sig frem til indretningen af aktivitetstårnet, hvilket I kan se i de vedhæftede billeder. Dette har han gjort ud fra sin lange erfaring med at stimulere børnenes sanser, samt udfordre dem i deres fysiske, motoriske og taktile verdener. Vi er bevidst om at skitsetegningen er lidt "rå", men vi håber at I i sammenhæng med de andre billeder kan forestiller jer det endelige produkt. Pædagogen har en meget klar vision for aktivitetstårnet, hvilket vi har et stort ønske om at være ham behjælpelig med. I de vedhæftede billeder kan I desuden se hvordan rummet ser ud pt., nemlig et goldt rum uden fysiske og udfordrende inputs til børnene. Vi er grundet ovenstående en flok forældre der er gået sammen om at udforme en materialeliste, så vi kan bygge dette aktivitetstårn og skabe et stimulerende og udfordrende rum for vores børn - i stedet for det nuværende mere "tomme" og rungende rum. Vi ønsker derudover også at skabe et bedre lydmiljø i rummet, som pt. har et lydniveau der ikke er passende for en børnehave, hvorfor der er tilføjet akustikplader i ansøgningen. Rudme Friskole er et sted hvor forældreengagementet er stort og hvor netop sådanne projekter skaber den grobund, som hele stedet hviler på, nemlig sammenhæng, samvær og nærhed. Det vil dette projekt i den grad være med til at understøtte, da vi allerede er flere forældre som er klar til at bygge en hel weekend, vel at mærke sammen med børnene.

Ønskede materialer

9064623 Universalskrue Basic 4,0 x 50 170 stk. 2
9041096 NKT Fasteners SPUN+ rustfri skrue 5,0 x 100 mm 100 stk. 2
9057297 Reglar 47 x 100 mm x 3,6 m. 30
9018805 MDF plade 16 mm - 80 x 120 cm 30
9060050 Akustikpanel Oiled Oak 22 x 605 x 3000 mm 5