Sadolin facademaling Base Black 2,3L

Varenr.: 9055531

Sadolin facademaling Base Black 2,3L

Varenr.: 9055531
 • Sadolin Facade Base Black er en helmat udendørs grundmaling til facade og sokkel
 • Malingen er sort og kan anvendes på puds, beton, letbeton og cementfiberflader
 • Tidligere malede overflader afrenses til ikke afsmittende overflade
 • Giver en robust og vejrmodstandsdygtig overflade og ekstra god kulørholdbarhed
 • Malingen indeholder begroningshæmmende midler
 • Tørretid 1 time. Overmalbar efter 12 timer
 • Der er 2,325 liter i spanden
313.00

Varebeskrivelse

Sort grundmaling til puds og beton 2,3L

Sadolin Facade er en helmat, sort facade- og sokkelmaling til udendørs maling af puds, beton, letbeton og cementfiberflader.

Grundmalingen er glans 3 og har en ekstra god kulørholdbarhed. Malingen er med til at give murværket en robust og vejrmodstandsdygtig overflade og indeholder begroningshæmmende midler.

Tørretiden på grundmalingen er ca. 1 time 23°C 50% RF og kan overmales ca. 12 timer 23°C 50% RF efter. Der er 2,325 liter i spanden og forbruget er 4-6 m² pr. liter.

Specifikationer:

 • Farve: sort
 • Anvendes til: puds og beton m.m.
 • Indhold: 2,325 liter
 • Tørretid: ca. 1 time, overmalbar efter ca. 12 timer
 • Rækkeevne: ca. 4-6 m² pr. liter

 


 

Vær opmærksom på:

P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P262 - Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. P312 - I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. P501 - Indholdet/beholderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald. Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on og C(M)IT/MIT(3:1). Kan udløse allergisk reaktion. Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Sadolin logo Svanemaerket Ecolabel hvid kant

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 2,325 liter
Rækkeevne 4-6 m² pr. liter
Anvendelse Facade og sokkel
Mærke Sadolin
Farve Sort

Dokumentation

Info & guides