Sadolin Basic vægmaling halvmat (20) hvid 5 liter

Varenr.: 9053419

Sadolin Basic vægmaling halvmat (20) hvid 5 liter

Varenr.: 9053419
 • Sadolin Basic vægmaling er en indendørs vægmaling, som kan bruges på fx letbeton, beton, glasvæv og puds
 • Den har glans 20 og er halvmat, og den er hvid
 • Kan påføres med rulle, pensel eller sprøjte, og den er velegnet til stuer og opholdsrum
 • Spanden indeholder 5 liter, og den har en rækkeevne på 8-10 m² pr. liter
319.00

Varebeskrivelse

Sadolin Basic vægmaling halvmat - 5 liter

Sadolin Basic vægmaling (20) er en indendørs vægmaling, der kan bruges på beton, letbeton, byggeplader af forskellig slags, glasvæv, puds og andre pladematerialer. Den kan også anvendes på tidligere malede flader. Vægmalingen er hvid, og den kan påføres med rulle, pensel eller sprøjte.

Den har en glans 20, og den er halvmat. Velegnet til stuer og opholdsrum samt køkken, fordi den tåler rengøring. Der er 5 liter i spanden, og den har en rækkeevne på 8-10 m² pr. liter.

Produktdetaljer:

 • Farve: Hvid (Base BW)
 • Glans: 20 - halvmat
 • Indhold: 5 liter
 • Velegnet til stuer og opholdsrum samt køkken
 • Tørretid 23 °C 50 % RF 1 time - kan overmales 23 °C 50 % RF 2 timer
 • Malingsforbrug: 8-10 m²/liter
 • Rengøring af værktøj: Vand
 • Fortynding: Vand, maks. 10 %
 • Opbevaring: Opbevares tørt og køligt i tæt tillukket original emballage. Tåler ikke frost.

 


Vær opmærksom på:

P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P262 - Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. P312 - I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. P501 - Indholdet/beholderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald. Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, C(M)IT/MIT(3:1) og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan udløse allergisk reaktion. Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Sadolin logo

Specifikationer

Type Værdi
Glans 20
Indhold liter 5 liter
Dækkeevne m2 pr. liter 8-10 m²
Tørretid Ca. 1 time
Farve Hvid
Mærke Sadolin
Anvendelse Stuer, værelser og opholdsrum
Baseret på Vandbaseret

Dokumentation

Info & guides