Primer t/hobbymaling 100 ml - Luxi

Varenr.: 9061906

Primer t/hobbymaling 100 ml - Luxi

Varenr.: 9061906
 • Luxi primer bruges til grunding af alle underlag, før du maler med Luxi hobbymaling
 • Det er en vandbaseret akrylprimer med en god dækkeevne og holdbarhed
 • Primeren kan bruges både inde og ude og på de fleste materialer, fx træ, metal og keramik
 • Den er støvtør efter ca. 2 timer og overmalbar efter ca. 6 timer 
 • Bøtten indeholder 100 ml
49.95

Varebeskrivelse

Primer 100 ml - Luxi

Primer fra Luxi kan bruges til grunding, før du maler med Luxi hobbymaling/akrylmaling. Primeren kan bruges på de fleste materialer, fx træ, metal, keramik, porcelæn, stof, læder, tapet, sten, pap og papir. Det er en vandbaseret akrylprimer med en god dækkeevne, vedhæftning og holdbarhed. Den kan både bruges inden- og udendørs. 

Den indeholder 100 ml. 

Anvendelse:

Underlaget skal være rent, tørt og fri for rust, fedt og løstsiddende snavs, før der males. Primeren skal omrøres inden brug. Det anbefales altid at foretage prøveopstrøg. Primeren kan påføres med enten pensel eller malerrulle. 

Luxi primer er støvtør efter ca. 2 timer og genbehandlingstør efter ca. 6 timer. Den er helt hærdet efter ca. 24 timer ved 20 °C og en luftfugtighed på 50 %.

Produktdetaljer:

 • Indhold: 100 ml
 • Type: Akrylprimer
 • Påføring: Pensel eller malerrulle
 • Rækkeevne: 5,7 m² pr. liter (ved 2 lag)
 • Støvtør efter ca. 2 timer
 • Overmalbar efter ca. 6 timer 
 • Hærdet efter ca. 24 timer v/20˚C/RF 50 %
 • Påføringstemperatur: 5-30˚C 
 • Fortynding: Vand
 • Rengøring: Vand og sæbe
 • Opbevaring: Tørt, køligt og frostfrit i lukket emballage
 • Holdbarhed: Minimum 24 mdr. fra produktionsdato 
 • Kan bruges til træ, metal, keramik, porcelæn, stof, læder, tapet, sten, pap og papir

 

 


Vær opmærksom på:

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280) VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe. (P302+P352) EUH208, Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan udløse allergisk reaktion.

LUXI

Specifikationer

Type Værdi
Type Maling

Dokumentation