Polyfilla træfiller grov 1 kg

Varenr.: 9024599

Polyfilla træfiller grov 1 kg

Varenr.: 9024599
  • Polyfilla træfiller grov anvendes til udfyldning af større revner og huller på 2-20 mm i træ
  • Kan anvendes til alle typer af træ
  • Velegnet til reparation af hjørner og kanter
  • Den er grålig og kan bruges inde og ude
  • Indeholder 1 kg
44.50

Varebeskrivelse

Polyfilla træfiller grov 1 kg

Polyfilla træfiller grov bruges til udfyldning af større revner og huller på 2-20 mm. Den kan klare op til 2 cm pr. påfyldning. Polyfilla træfiller kan anvendes til alle typer af træ, og den har en god vedhæftning. Den er velegnet til reparation af hjørner og kanter. 

Træfilleren synker og revner ikke, og den kan overmales med de fleste malingtyper. Den er både søm-, skrue- og borefast. 

Den er grålig og kan anvendes både ude og inde. Indeholder 1 kg. 

 


Vær opmærksom på:

P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P262 - Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. P312 - Ring til en læge i tilfælde af ubehag. P501 - Indholdet/beholderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald.

Supplerende etiketelementer: Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on og C(M)IT/MIT(3:1). Kan udløse allergisk reaktion.

Polyfilla_Logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 1 kg
Farve Grålig
Mærke Polyfilla
Anvendelse Træ

Dokumentation

Info & guides