Polyfilla træfiller grov 1 kg.

Varenr.: 9024599

83,75/stk

Filler til reparationer og udfyldninger i træ, mursten og beton. Kan bruges både ude og inde.

Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 7. jul 2020 20:51

En lidt grovere filler til reparationer og udfyldninger i træ, mursten og beton. Synker og revner ikke og kan overmales. Kan bruges både ude og inde.

 


Vær opmærksom på:

Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj (P262). I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P312). Indholdet/beholderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald (P501).