Polyfilla Rutexfiller Savsmuldstapet

Varenr.: 9049677

Polyfilla Rutexfiller Savsmuldstapet

Varenr.: 9049677
 • Polyfilla Rutexfiller Savsmuldstapet er en speciel spartelmasse til savsmuldstapet
 • Spartelmassen bruges til reparation af ridser og huller savsmuldstapet og har samme struktur som savsmuldstapet, når den tørrer op
 • Den er klar til brug og er skrue-, søm-, og borefast
 • Der er 330 gram i tuben
 • Spartelmassen er hvid og er til indendørs brug
37.00

Varebeskrivelse

Polyfilla Rutexfiller spartelmasse til savsmuldstapet

Polyfilla Rutexfiller er en speciel spartelmasse, der har samme struktur som savsmuldstapet. Den bruges til reparation af mindre huller og ridser i savsmuldstapet. Rutexfiller er klar til brug og er skrue-, søm- og borefast. Den kan overmales efter ca. 4 timer ved 1 cm lagtykkelse, og underlaget skal være rent, tørt og fast, inden det behandles. Til større huller kan du bruge Rutexfiller 2 gange.

Når du bruger Savsmuldstapet Rutexfiller æltes tuben godt inden brug. Påfør spartelmassen på hullerne/revnerne direkte fra tuben med en spartel. Glat bagefter med en fugtig spartel eller pensel. Når Rutexfilleren tørrer op, ligner den savsmuldstapet.

Værktøj rengøres i lunkent vand efter brug og overskydende Rutexfiller skal fjernes straks. Tuben indeholder 330 gram og er hvid. Den kan bruges til indendørs brug.

Produktdetaljer:

 • Indhold: 330 gram
 • Farve: Hvid
 • Brug: Indendørs
 • Tørretid: Overmalbar efter ca. 4 timer (ved 1 cm lagtykkelse)
 • Rengøring: Sæbevand
 • Opbevares: Frostfrit

Vær opmærksom på:

P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P262 - Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. P312 - I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. Ikke relevant. P501 - Indholdet/beholderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald. Indeholder C(M)IT/MIT(3:1), methylisothiazolinone og 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion.

Polyfilla_Logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 330 gram
Farve Hvid
Mærke Polyfilla
Anvendelse Savsmuldstapet

Dokumentation

Info & guides