Polyfilla plastisk træ hvid 50 ml

Varenr.: 9024610

34,50/stk 690,00 pr. ltr
  • Polyfilla plastisk træ bruges til reparation og udfyldning af huller i træ
  • Kan bruges til fx møbler, døre og træpaneler, og den hæfter på alle træsorter
  • Kan udfylde huller på 2-20 mm, og den kan slibes og males over
  • Fås i flere farver - dette er hvid
  • Kan anvendes inde og ude og indeholder 50 ml

Polyfilla plastisk træ hvid 50 ml

Polyfilla plastisk træ bruges til reparation og udfyldning af mindre huller og revner i træ. Det kan være møbler, døre, træpaneler eller vindueskarme, og den kan bruges til alle træsorter. Den kan bruges til huller på 2-20 mm, og den kan slibes og overmales, når den er tør. 

Polyfilla plastisk træ er en farvet pasta, og den fås i flere farver, og dette er hvid. Den kan blandes med de øvrige farver for at få den ønskede træfarve. 

Kan bruges både inde og ude, og denne indeholder 50 ml.

 


Vær opmærksom på:

P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P262 - Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. P312 - Ring til en læge i tilfælde af ubehag. P501 - Indholdet/beholderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald. Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on og C(M)IT/MIT(3:1). Kan udløse allergisk reaktion.

Polyfilla_Logo.jpg

Specifikationer

Indhold 50 ml
Farve Hvid
Mærke Polyfilla
Anvendelse Træ