Polyfilla plastiktræ NATUR 50 ml.

Varenr.: 9024612

40,00/stk 800,00 pr. ltr

En farvet pasta med fleksibel, vandbestandig og stærk vedhæftning til træ. Kan bruges både ude og inde.

Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 4. jun 2020 14:22

En farvet pasta til udfyldning af mindre huller og revner i træ. Nem at slibe, revner og krakelerer ikke. Kan bruges både ude og inde. Søm- og skruefast.

 


Vær opmærksom på:

Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj (P262). I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P312). Indholdet/beholderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald (P501).