Polyfilla multifiller til små huller 330 gram

Varenr.: 9024597

44,00/stk 133,34 pr. kg

Klar-til-brug

Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 20. feb 2020 6:21

En hurtigtørrende, brugsklar universalfiller, der er velegnet til faste underlag som puds, mursten og beton. Til små huller.

 


Vær opmærksom på:

Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj (P262). I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P312). Indholdet/beholderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald (P501).