Polyfilla multifiller hvid 330 gram

Varenr.: 9024597

Polyfilla multifiller hvid 330 gram

Varenr.: 9024597
  • Polyfilla Multifiller er en spartelmasse, der bruges til at udfylde mindre huller og revner
  • Det er en universalfiller, der kan bruges på overflader som træ, beton, sten og puds (kan ikke anvendes på plastik og metal)
  • Indholdet er klar til brug og påføres med en spartel
  • Kan bruges både inde og ude
  • Polyfilla Multifiller er hvid, og der er 330 gram i tuben
39.00

Spar tid og køb sammen

Varebeskrivelse

Polyfilla Multifiller til små huller - 330 gram

Polyfilla Multifiller er en universalfiller, der kan bruges til mindre huller og revner. Den kan anvendes på overflader som træ, beton, sten og puds. Den er ikke egnet til plastik og metal. Huller og revner udfyldes med spartelmassen, som påføres med en spartel. Underlaget skal være rent, tørt og støvfrit, inden spartelmassen bruges. Polyfilla Multifiller er klar til brug, og tuben æltes godt, inden den anvendes. Den kan reparere huller op til 2 cm, og er hullet dybere end 1 cm, skal spartelmassen fyldes i i flere lag med tørretid mellem lagene.

Spartelmassen kan bruges både ude og inde. Anvendes den udendørs, skal der males med mindst 2 lag maling umiddelbart efter tørring. 

Polyfilla Multifiller indeholder 330 gram. Den er hvid.

 


Vær opmærksom på:

Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj (P262). I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P312). Indholdet/beholderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald (P501). Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on og C(M)IT/MIT(3:1). Kan udløse allergisk reaktion.

Polyfilla_Logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 330 gram
Farve Hvid
Mærke Polyfilla
Anvendelse Væg og loft

Dokumentation

Info & guides