Polyfilla MDF spartelmasse 330 gram

Varenr.: 9024591

45,00/stk 136,36 pr. kg

Brugsklar træfiller med stærk vedhæftning til træ.

Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 4. jul 2020 18:51

Fleksibel træfiller med stærk vedhæftning til træ. Til udfyldning af mindre reparationer i møbler, dør- og vinduesrammer mv.

 

 


Vær opmærksom på:

Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj (P262). I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P312). Indholdet/beholderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald (P501).