Polyfilla indendørs reparation 500 gram

Varenr.: 9024585

Polyfilla indendørs reparation 500 gram

Varenr.: 9024585
  • Polyfilla indendørs reparation bruges til at udfylde små revner og huller på indendørs overflader
  • Kan anvendes til huller på 2-20 mm og slibes og males, når den er tør
  • Det er en gipsbaseret pulver-spartelmasse, som opblandes med vand
  • Den hæfter på mange materialer som puds, gipsplader og beton
  • Den er hvid og indeholder 500 gram
23.75

Varebeskrivelse

Polyfilla indendørs reparation 500 gram

Polyfilla indendørs reparation er en gipsbaseret pulver-spartelmasse, som kan bruges til alle små revner og huller på indendørs overflader. Den blandes op med vand og kan bruges til huller og revner på 2-20 mm i dybde.

Den har en god vedhæftning på mange materialer som puds, stuk, gipsplader, beton og sten. Den er let at slibe og er både søm- og skruefast. Efter tørring kan den overmales med de fleste typer af maling. 

Den er hvid og indeholder 500 gram. 

 


Vær opmærksom på:
P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P262 - Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. P312 - I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. P501 - Indholdet/beholderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald.

Polyfilla_Logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 500 gram
Farve Hvid
Mærke Polyfilla
Anvendelse Væg og loft

Dokumentation

Info & guides