Polyfilla husrep indendørs 2 kg.

Varenr.: 9357468

64,95/stk 32,48 pr. kg

Pulverfiller til udfyldning og reparation af revner, huller og ujævnheder i gips, træ, mursten og de flaste andre byggematerialer.

Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 8. jul 2020 0:16

En gipsbaseret pulverfiller til udfyldning og reparation af revner, huller og ujævnheder i gips, træ, mursten og de fleste andre byggematerialer. Svinder og krakelerer ikke og er let at slibe

 


Vær opmærksom på:

Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj (P262). I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P312). Indholdet/beholderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald (P501).