Polyfilla glat overflade til træ 400 gram

Varenr.: 9024605

39,00/stk 97,50 pr. kg
  • Polyfilla glat overflade er en finspartel, der bruges til malet og umalet træ
  • Den anvendes til at reparere og udjævne små sprækker og huller op til 2 mm 
  • Den er hurtigtørrende og kan slibes og overmales
  • Kan anvendes både ude og inde
  • I farven brækket hvid, og den indeholder 400 gram

Polyfilla glat overflade til træ 

Polyfilla glat overflade er en finspartel, der bruges til reparation og udjævning af små sprækker og huller i træ. Den kan anvendes til både malet og umalet træ, og den giver en helt jævn og glat overflade. Den anvendes til hårfine revner og små ujævnheder på op til 2 mm. 

Polyfilla glat overflade er hurtigtørrende, og den kan bruges både ude og inde. Den kan slibes og overmales, når den er tør.

Den er i farven brækket hvid og indeholder 400 gram.

 


Vær opmærksom på:

Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj (P262). I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P312). Indholdet/beholderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald (P501).

Polyfilla_Logo.jpg

Specifikationer

Indhold 400 gram
Farve Brækket hvid
Mærke Polyfilla
Anvendelse Træ