Polyfilla glat overflade Finspartel 400 gram.

Varenr.: 9024605

39,00/stk 97,50 pr. kg

400 g. Klar-til-brug.

Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 5. jul 2020 18:52

En hvid vandbaseret filler, som giver en fin glat overflade og dermed den bedst mulige maling-finish.

 


Vær opmærksom på:

Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj (P262). I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P312). Indholdet/beholderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald (P501).