Polyfilla Fuge Rep mursten 310 ml

Varenr.: 9051565

88,95/stk 286,94 pr. ltr
  • Polyfilla Fuge Rep bruges til at reparere mørtelfugerne mellem mursten udendørs
  • Det er en grå fugemasse, som tørrer hårdt op og ligner en traditionel mørtelfuge
  • Den krymper og krakelerer ikke, og den er modstandsdygtig overfor regnvand
  • Patronen indeholder 310 ml og bruges med fugepistol

Spar tid og køb sammen

Du kigger på

Polyfilla Fuge Rep mursten 310 ml

88,95 /stk.

286,94/ltr

Fugepistol professionel sort

39,95 /stk.

Polyfilla Fuge Rep mursten 310 ml

88,95 /stk.

286,94/ltr

Fugepistol professionel sort

39,95 /stk.

2 Varer valgt

Samlet pris:

128,90 kr.

Polyfilla Fuge Rep til mursten

Polyfilla Fuge Rep er en grå fugemasse til at reparere mørtelfugerne mellem mursten udendørs. Reparationen er hurtig og sikker, og fugemassen tørrer hårdt op og ligner en traditionel lysegrå mørtelfuge. Den hverken krymper eller krakelerer, og den er modstandsdygtig overfor regnvand.

Polyfilla Fuge Rep indeholder 310 ml og er en patron til brug med fugepistol.
 


Vær opmærksom på:

P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P262 - Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. P312 - I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. P501 - Indholdet/beholderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald. Indeholder reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7]a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1) og 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion.

Specifikationer

Indhold 310 ml
Anvendelse Fugereparation
Farve Grå
Mærke Polyfilla