Polyfilla Fuge Rep mursten 310 ml

Varenr.: 9051565

Polyfilla Fuge Rep mursten 310 ml

Varenr.: 9051565
  • Polyfilla Fuge Rep bruges til at reparere mørtelfugerne mellem mursten udendørs
  • Det er en grå fugemasse, som tørrer hårdt op og ligner en traditionel mørtelfuge
  • Den krymper og krakelerer ikke, og den er modstandsdygtig overfor regnvand
  • Patronen indeholder 310 ml og bruges med fugepistol
88.95

Spar tid og køb sammen

Varebeskrivelse

Polyfilla Fuge Rep til mursten

Polyfilla Fuge Rep er en grå fugemasse til at reparere mørtelfugerne mellem mursten udendørs. Reparationen er hurtig og sikker, og fugemassen tørrer hårdt op og ligner en traditionel lysegrå mørtelfuge. Den hverken krymper eller krakelerer, og den er modstandsdygtig overfor regnvand.

Polyfilla Fuge Rep indeholder 310 ml og er en patron til brug med fugepistol.
 


Vær opmærksom på:

P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P262 - Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. P312 - I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. P501 - Indholdet/beholderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald. Indeholder reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7]a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1) og 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion.

Polyfilla_Logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 310 ml
Anvendelse Fugereparation
Farve Grå
Mærke Polyfilla

Info & guides