Polyfilla Flexible Fugemasse 330 gram

Varenr.: 9024596

54,95/stk 166,52 pr. kg

Flexible. 330g

Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 11. jul 2020 0:16

Hvid spartelmasse baseret på acrylpolymer. Skaber en fleksibel forsegling, som er ideel til udfyldning af revner og fuger, hvor der kan ske bevægelse mellem fladerne.

 


Vær opmærksom på:

Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj (P262). I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P312). Indholdet/beholderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald (P501).