Polyfilla fleksibel spartelmasse 330 gram

Varenr.: 9024596

Polyfilla fleksibel spartelmasse 330 gram

Varenr.: 9024596
  • Polyfilla fleksibel spartelmasse bruges til at udfylde revner og fuger, hvor der kan være bevægelse mellem fladerne
  • Anvendes fx til fuger mellem vinduesrammer og mure, mellem loft og væg eller langs med fodpaneler
  • Til revner og fuger op til 1 cm, og den kan overmales efter tørring
  • Kan anvendes inde og ude
  • Den er hvid og indeholder 330 gram
54.95

Varebeskrivelse

Polyfilla fleksibel spartelmasse 330 gram

Polyfilla fleksibel spartelmasse bruges til at udfylde revner og fuger, hvor der kan være bevægelse mellem fladerne. Det kan være fuger mellem vinduesrammer og mure, mellem loft og væg, hjørner i mure eller langs med fodpaneler. Polyfilla fleksibel spartelmasse forbliver elastisk, og den kan derfor holde til at, der er bevægelse. Den kan bruges til huller, der er op til 1 cm dybe, og den anvendes derfor til små revner og fuger. 

Den kan ikke slibes, men kan overmales efter tørring.

Polyfilla fleksibel spartelmasse kan bruges både inde og ude. Den er hvid og indeholder 330 gram. 

 


Vær opmærksom på:

Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj (P262). I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P312). Indholdet/beholderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald (P501). Indeholder CMIT/MIT(3:1). Kan udløse allergisk reaktion.

Polyfilla_Logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 330 gram
Farve Hvid
Mærke Polyfilla
Anvendelse Til underlag med bevægelse

Dokumentation

Info & guides