Polyfilla ekstra fin letvægtsfiller 600 ml.

Varenr.: 9024590

52,95/stk 88,25 pr. ltr

600 ml. Klar-til-brug

Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 6. jun 2020 0:16

En brugsklar letvægtsfiller til udfyldning af små og store huller samt revner. Kan bruges inde. Den er hvid og til en maks. dybde på 10 cm. 

 

 


Vær opmærksom på:

Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj (P262). I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P312). Indholdet/beholderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald (P501).