Plastic Padding kemisk metal 460 ml

Varenr.: 9035802

174,00/stk 310,71 pr. ltr
  • Plastic Padding kemisk metal bruges til reparation og udfyldning af sprækker i beton, metal, træ og stenplader
  • Kan fylde, lime, tætne og sammenføje sten, træ og metal i alle kombinationer
  • Giver en tæt, stærk og meget hård overflade, der kan bores i og males
  • Den er hurtigtvirkende og hærder på 15 minutter
  • Indeholder 460 ml spartelmasse + 15 gram hærder

Spar tid og køb sammen

Du kigger på

Plastic Padding kemisk metal 460 ml

174,00 /stk

Bredspartel 10 cm

59,00 /stk

Plastic Padding kemisk metal 460 ml

174,00 /stk

Bredspartel 10 cm

59,00 /stk

2 Varer valgt

Samlet pris:

233,00 kr.

Plastic Padding kemisk metal 460 ml

Plastic Padding kemisk metal bruges til at reparere og udfylde sprækker og huller i beton, metal, træ og stenplader. Den kan fylde, lime, tætne og sammenføje sten, træ og metal i alle kombinationer.

Overfladen bliver tæt, stærk og meget hård , og der kan efterfølgende bores i overfladen og/eller male den over.

Plastic Padding kemisk metal kan anvendes inde og ude. Det er en 2-komponent spartelmasse og indeholder 460 ml spartelmasse + 15 hærder. Den er hurtigtvirkende og hærder på blot 15 minutter.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

     

Fare

Brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Mistænkes for at skade det ufødte barn. Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.  Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå indånding af damp.. Anvend de påkrævede personlige værnemidler.

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders anvisninger. 

Plasticpadding_logo.jpg

Specifikationer

Indhold 460 ml
Mærke Plastic Padding
Anvendelse Træ, metal og beton