Pinotex terrasseolie plus transparent 4,65 liter

Varenr.: 9053414

Pinotex terrasseolie plus transparent 4,65 liter

Varenr.: 9053414
 • Pinotex Terrasseolie Plus er en transparent terrasseolie udviklet specielt til trykimprægneret træ
 • Den beskytter mod solens skadelige UV-stråler, forhindrer fugt i at trænge ind og minimerer dannelsen af sprækker i træet
 • Beskytter også mod overfladebegroninger som alger og skimmelsvamp
 • Kan bruges til nyt og ældre træ, og denne udgave er klar
 • Indeholder 4,65 liter, som har en rækkeevne på ca. 8-12 m² pr. liter
459.00

Varebeskrivelse

Pinotex Terrasseolie Plus klar til trykimprægneret træ

Pinotex Terrasseolie Plus bruges kun til trykimprægneret træ. Det er en transparent, vandig alkydolie, som er specielt udviklet til terrasser af trykimprægneret træ. Den har et dobbelt UV-filter, som beskytter effektivt mod solens skadelige UV-stråler. Olien forhindrer også, at fugt kan trænge ind i træet, og den minimerer dannelsen af sprækker i træet. Samtidig beskytter den træet mod overfladebegroninger som alger og skimmelsvamp. Den kan bruges til både nyt og ældre trykimprægneret træ.

Pinotex Terrasseolie Plus påføres med bred pensel eller kortluvet malerrulle i træet længderetning. Endetræ og eventuelle revner mættes godt i olien. Overskydende olie aftørres. Den giver en ekstra lang holdbarhed op til 4 år.

Denne udgave er klar, og den fremhæver træets årer og struktur. Spanden indeholder 4,65 liter, og den har en rækkeevne på ca. 8-12 m² pr. liter.

Produktdetaljer:

 • Farve: Klar (Base C)
 • Indhold: 4,65 liter
 • Tørretid: 23°C 50% RF: 8 timer - kan overmales 23°C 50% RF: 12 timer
 • Malingsforbrug: 8-12 m²/l
 • Rengøring af værktøj: Sæbevand
 • Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.
 • Til trykimprægneret træ

 


 

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket: 
H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 
P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P262 - Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. P312 - I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. P501 - Indholdet/beholderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald. Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, C(M)IT/MIT(3:1) og 3-iod-2-propynylbutylcarbamat. Kan udløse allergisk reaktion.

Pinotex logo Pinotex UV_protection_4_years

Specifikationer

Type Værdi
Tørretid 12 timer
Indhold liter 4,65 liter
Rækkeevne 8-12 m²
Farve Klar
Olie-/vandbaseret Oliebaseret
Mærke Pinotex
Anvendelse Træterrasser og gangarealer

Info & guides