Pinotex Superdec heldækkende svenskrød 5 liter

Varenr.: 9053406

Pinotex Superdec heldækkende svenskrød 5 liter

Varenr.: 9053406
 • Pinotex Superdec er en heldækkende træbeskyttelse, der beskytter udendørs træværk i op til 14 år
 • Denne udgave er svenskrød, og den har en glans 20, som er halvmat
 • Beskytter mod overfladebegroninger og hæmmer skimmel- og blåsplintangreb
 • Kan bruges på nyt og tidligere behandlet træ, og den er velegnet til farveskift fra selv mørke til lyse farver
 • Den er vandfortyndbar, som svarer til, at den er vandbaseret i andre træbeskyttelser
 • Indeholder 5 liter og har en rækkeevne på 6-8 m² pr. liter
398.00

Spar tid og køb sammen

Varebeskrivelse

Pinotex Superdec heldækkende svenskrød - 5 liter

Pinotex Superdec er en heldækkende træbeskyttelse, som kan bruges til facader, hegn og lignende. Den har en ekstra god dækkeevne, som gør den velegnet til farveskift fra selv mørke til lyse farver. Det er vigtigt at beskytte dit udendørs træ med træbeskyttelse for at give det en længere levetid. Pinotex Superdec beskytter også mod overfladebegroninger og hæmmer skimmel- og blåsplintangreb. Kan bruges på både nyt og tidligere behandlet træ.

Pinotex Superdec er vandfortyndbar, som svarer til, at den er vandbaseret i andre træbeskyttelser. Den kombinerer de bedste egenskaber fra acryl og alkyd. Det gør det optimalt at arbejde med træbeskyttelsen og sikrer dig en lang holdbarhed. Den kan beskytte træet i op til 14 år. Det anbefales at grunde træet med Pinotex Superbase (varenr. 9055527), inden du maler med træbeskyttelse. Det giver det bedste resultat. Den er hurtigttørrende og er tør på 1 time, og den kan males over efter ca. 4 timer.

Denne udgave af Pinotex Superdec er svenskrød, og den indeholder 5 liter. Den har glans 20, som giver en halvmat overflade. Den kan påføres med både rulle, pensel og sprøjte.

Produktdetaljer:

 • Glans: 20 - halvmat
 • Farve: Svenskrød (classic red)
 • Tørretid 23°C 50% RF: 1 time - kan overmales 23°C 50% RF: 4 timer
 • Malingsforbrug: 6-8 m²/liter
 • Rengøring af værktøj: Vand/sæbevand
 • Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i original emballage

 


 

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket: 
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 
P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P262 - Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. P312 - I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. P501 - Indholdet/beholderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald. Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, C(M)IT/MIT(3:1) og 3-iod-2-propynylbutylcarbamat. Kan udløse allergisk reaktion. Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Pinotex logo Pinotex en time Svanemaerket Ecolabel hvid kant

Specifikationer

Type Værdi
Tørretid 1 time
Indhold liter 5 liter
Dækkeevne m2 pr. liter 6-8 m²
Dækkende/transparent Dækkende
Mærke Pinotex
Variant Pinotex Superdec
Farve Svenskrød
Baseret på Vandbaseret

Info & guides