pH-Minus granulat 1,5 kg - Swim & fun

Varenr.: 9035972

pH-Minus granulat 1,5 kg - Swim & fun

Varenr.: 9035972
  • Swim & Fun pH-Minus granulat bruges til at sænke poolvandets pH-værdi
  • Er vandets pH-værdi for høj bliver vandet tåget og mælket, og det kan give røde og irriterede øjne ved badning
  • En for høj pH-værdi påvirker også resultatet af din vandpleje, så den ikke virker optimalt
  • pH Minus opløses i vand i en plastspand og tilsættes lidt ad gangen langs poolkanten
  • Der er 1,5 kg i beholderen
49.90

Spar tid og køb sammen

Varebeskrivelse

pH-Minus til nedjustering af pH-værdien i poolen

Hvis pH-værdien i poolvandet ikke er justeret, påvirker det resultatet af din vandpleje. Så for at få det optimale ud af vandplejen som hurtigklor og langsomklor, er det vigtigt, at pH-værdien er neutral. Den skal ligge på 7,0-7,4 og helst 7,2. Du måler pH-værdien med Swim & Fun teststrips.

Er pH-værdien i poolen for høj, kan vandet være tåget og mælket, og du kan få røde og irriterede øjne ved badning. For at nedjustere den skal du bruge denne pH Minus, som opløses i vand i en ren plastspand og tilsættes lidt ad gangen langs poolkanten. Der er 1,5 kg i beholderen.

Det er en god ide måle pH-værdien ofte, så du er sikker på, at den altid er justeret til det rette niveau.

Du finder andre plejeprodukter til din pool her.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Forårsager alvorlig øjenskade. (H318)

Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylningen. (P305/351/338) Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. (P310-A)

Swim_Fun

Specifikationer

Type Værdi
Type Vandpleje

Dokumentation