Pattex Trælim fugtbestandig 750 gram

Varenr.: 9028472

74,50/stk 99,33 pr. kg
  • Pattex Trælim fugtbestandig bruges til at lime trædele, der udsættes for fugt
  • Kan bruges ude og inde, og den kan anvendes til alle slags træ
  • Den kan også bruges til andre hobbyprojekter og tørrer transparent op
  • Limen er fri for opløsningsmidler
  • Indeholder 750 gram

Pattex Trælim fugtbestandig 750 gram

Denne Pattex Trælim er fugtbestandig, og den bruges til limning af trædele, som er udsat for fugt. Den kan bruges både ude og inde, og limen kan anvendes til alle slags træ. Den kan også bruges til andre hobbyprojekter som at lime karton og papir, og den er derfor uundværlig i hobbykassen. 

Limen tørrer transparent op, og den er uden opløsningsmidler. 

Indeholder 750 gram.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Forårsager alvorlig øjenirritation. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. 
 

Specifikationer

Indhold 750 gram
Mærke Pattex