Pattex sanitetssilikone HVID 280 ml.

Varenr.: 9038757

49,95/stk 178,39 pr. ltr

Hvid. 280 ml

Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 4. jun 2020 16:21

Spar tid og køb sammen

Du kigger på

Pattex sanitetssilikone HVID 280 ml.

49,95 /stk

Fugepistol professionel sort

39,95 /stk

Pattex sanitetssilikone HVID 280 ml.

49,95 /stk

Fugepistol professionel sort

39,95 /stk

2 Varer valgt

Samlet pris:

89,90 kr.

Til sanitære formål. Tilsat sæbe og mugdræber. Farvestabil.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Forårsager alvorlig øjenirritation. Indeholder 2-octyl-2H-isothiazol-3-on. Kan udløse allergisk reaktion. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.