Pattex Plastic Padding kemisk træ 180 ml

Varenr.: 9046348

78,00/stk 433,33 pr. ltr
  • Pattex Plastic Padding kemisk træ er en 2-komponent specialspartel til reparation af træ
  • Den er træfarvet og kan anvendes til mange forskellige træsorter
  • Let at skære, forme og slibe og kan bruges inde og ude
  • Hærder på 10 minutter, og den krymper og revner ikke
  • Indeholder 180 ml + 8 gram hærder

Spar tid og køb sammen

Du kigger på

Pattex Plastic Padding kemisk træ 180 ml

78,00 /stk

Bredspartel 10 cm

59,00 /stk

Pattex Plastic Padding kemisk træ 180 ml

78,00 /stk

Bredspartel 10 cm

59,00 /stk

2 Varer valgt

Samlet pris:

137,00 kr.

Pattex Plastic Padding kemisk træ 180 ml

Pattex Plastic Padding kemisk træ er en 2-komponent specialspartel til reparation af træ. Hærderen ligger i låget. Den er let at skære, forme og slibe, og den kan anvendes både inde og ude. Den hverken krymper eller revner, og den hærder på 10 minutter.

Spartelmassen er træfarvet og kan anvendes på flere forskellige træsorter. Indeholder 180 ml + 8 gram hærder. 

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

     

Fare

Brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Mistænkes for at skade det ufødte barn. Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.  Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå indånding af damp.. Anvend de påkrævede personlige værnemidler.

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders anvisninger. 

Plasticpadding_logo.jpg

Specifikationer

Indhold 180 ml
Mærke Plastic Padding
Farve Træ
Anvendelse Træ