Renovering af legehus, borde, bænke og stakit 15. august 2021

støttet
/4

Bækmarksbro Borgerforening står for adskillige arrangementer og events hvert år, ofte i samarbejde med andre lokale foreninger. Vi ejer en grøn oase ved Flynder Å, Frederiksberg Have, med shelter, bålhus, madpakkehus, masser af plads og en velbesøgt legeplads, hvor dagplejere, børnefamilier, bedsteforældre og turister er flittige brugere. Tidens tand har sat sine spor. Nu skal legepladsen reetableres.

Flere arrangementer afholdes i Frederiksberg Have med over 100 deltagende børn og voksne. Her har legepladsen været attraktiv for familierne. De lokale dagplejere, børnefødselsdage, turister og lokale borgere finder utallige timer til leg, sjov og fællesskaber her. Coronanedlukningen har betydet ekstra mange brugere i vores grønne oase. Både skole, børnehave, spejdere og aktive klubber har benyttet legeområdet, og det ønsker vi at fastholde, men det kræver fornyelse og renovering. Legehuset og stakit er bygget op af lokale frivillige for 10 år siden. Konstruktionerne er solide og oplagt at renovere til glæde for små og store aktive brugere de næste 10 år. 2 frivillige handymen har stået for materialevalg, og flere venter i kulissen for at hjælpe med udførelsen. Vi møder altid glæde og arbejdsiver hos vores flok af frivillige, når vi søsætter projekter.

Ønskede materialer
Legehus:
Beklædning 9057353 100 stk 1140,00
Impr. reglar 9057360 7 stk 548,10
Bund, krydsfinerplader 9358216 4 stk 1516,00
Tagpap 9021085 4 rl. 2356,00
Sternkapsler 9050078 7 stk 138,25
Træbeskyttelse, Gori 9049915 2x5 L 1230,00
Facadepensler 9021020 4 stk 139,80

Stakit:
Stolper 9057369 25 stk 888,75

Borde og bænke:
Terrassebrædder 9057287 14 stk 1610,00

Div:
Skruer 9043178 5 pk 399,75
Bolte 9036259 25 pk 748,75
Papsøm 9358319 2 ks 59,90
Skiver 9412664 13 ks 285,35
I alt: 11060,65