Tilbagekaldelse af FIX-IT cement15. november 2021

Vi må med beklagelse tilbagekalde et oplag af sække med FIX-IT cement, som er dateret i perioden 31.08.2021 til og med 14.09.2021. Tilbagekaldelsen skyldes, at producenten af produktet er blevet opmærksom på, at cementen har et for højt indhold af opløseligt krom(VI) og kan give cementeksem ved hudkontakt i våd form.

I henhold til Arbejdstilsynets AT-vejledning må cement ikke anvendes, hvis det i hydreret form (dvs. efter tilsætning af vand) indeholder mere end 0,0002 pct. opløseligt krom(VI) i forhold til den samlede tørvægt af cementen. Dette svarer til 2 mg pr. kg tør cement. Producenten har konstateret et indhold af krom(VI) i FIX-IT cement på op til 5,10 mg/kg i den cement, som er dateret i ovennævnte periode.

Af Arbejdstilsynets vejledning fremgår det, at vandopløseligt kromat i cement kan give cementeksem ved hudkontakt.

Hvis cementen er blevet anvendt, og er tørret op, er der ikke grundlag for at gøre mere. Risikoen for cementeksem er kun til stede, når cementen er våd, og cementens funktion og holdbarhed er ikke påvirket af indholdet af krom.

Har du købt produktet?

Hvis du har købt FIX-IT cement dateret i den nævnte periode, opfordrer vi dig til at returnere det i din nærmeste butik, hvor du vil få refunderet købet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kundeservice på kundeservice@jemfix.com eller på tlf. 7942 5942 mellem kl. 8-19 alle dage.

Vi beklager fejlen og ulejligheden.

Del denne side: