Nilfisk rengøringsmiddel til tag 5 liter

Varenr.: 9030397

98,00/stk
  • Nilfisk rengøringsmiddel til effektiv og skånsom fjernelse af belægninger på taget
  • Anbefales at bruge med Nilfisk Roof Cleaner tagrenser (varenr. 9030396), som monteres på din Nilfisk højtryksrenser
  • Der er 5 liter i dunken, som rækker til ca. 170 m²
Udsolgt i butik
Lagerstatus blev indlæst sidst: 23. jan 2020 6:21

Nilfisk rengøringsmiddel til rengøring af taget

Nilfisk Roof Cleaner rengøringsmiddel til taget er en yderst effektiv måde at fjerne snavs og belægninger fra tage. Rengøringsmidlet anvendes gerne sammen med Nilfisk Roof Cleaner tagrenser (varenr. 9030396), som monteres på din Nilfisk højtryksrenser.

Rengøringsmidlet sprøjtes ud på taget, hvor det lægger sig, og når det har virket sammen med vejr og vind, vil belægningerne på taget forsvinde. Vil du have en langtidsholdbar effekt, skal du undgå at bruge Nilfisk Roof Cleaner, når der forventes regn.

Der er 5 liter i dunken, som rækker til ca. 170 m².

Lav altid en prøve på et lille område for at sikre, at overfladen tåler rengøringsmidlet. Under "Rart at vide" kan du læse mere om, hvad du skal være opmærksom på i forhold til kloaksystemerne.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare!

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. (H314)
Meget giftig for vandlevende organismer. (H400)
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H411)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Indånd ikke tåge/damp/røg/spray. (P260). VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand. (P303+P361+P353). Opbevares under lås. (P405). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

Specifikationer

Indhold 5 liter
Mærke Nilfisk
Anvendelse Tag