Myrelokkedåse 2 stk. - Kvit Q

Varenr.: 9032788

Myrelokkedåse 2 stk. - Kvit Q

Varenr.: 9032788
  • Baythion Q myrelokkedåse til praktisk og hygiejnisk bekæmpelse af myrer i og omkring huse
  • Myrelokkedåsen placeres uden for børns og husdyrs rækkevidde
  • Du får 2 stk. i en pakke
  • Kan placeres på lodrette flader uden for børns og husdyrs rækkevidde.
49.00

Varebeskrivelse

Kvit Q myrelokkedåser - 2 stk.

Er du plaget af myrer indendørs? Så brug myrelokkedåser til at komme myrerne til livs. Myrelokkedåserne kan bruges inde i fx stue, køkken og bryggers, ligesom de også kan bruges omkring huset for at stoppe myrerne i at komme ind. Opstil dåserne, så snart du ser myrerne for at få den bedste virkning. Det kan også være en god idé at opsætte flere dåser. Samtidig bør du sikre, at der ikke er anden tiltrækkende føde tilgængelig. Det kan være madrester, brødkrummer, syltetøj og sukker. 

Dåserne har sirup i sig, som tiltrækker myrerne, og der er et aktivstof i, som bekæmper dem. Dåserne aktiveres ved at fjerne tapperne på siden af dåsen, og de placeres, hvor myrerne kommer fra og på deres stier. Efter 1-3 uger er myrerne væk. Dåserne har en holdbarhed på 2-3 uger.  

Der er 2 myrelokkedåser i én pakke.

Hvor bruges myrelokkedåserne?

Myrelokkedåserne kan bruges i og omkring huse. Stil dem fx i stue, køkken, bryggers, entré, toilet eller omkring huse i udhuse og på terrasser.

Hvornår bruges de? 

Så snart myrerne ses. Kan anvendes fra april til oktober. 

Hvordan bruges de?

Myrelokkedåserne aktiveres ved at afrive tapperne på siden af dåsen. Det giver myrerne adgang til lokkemad og aktivstof, som er indkapslet i et kammer midt i dåsen. Dåserne placeres vandret nær det sted, hvor myrerne kommer fra og på deres stier, og så vil myrerne være væk i løbet af 1-3 uger. 

Dosering

Opstil gerne flere dåser for at få den fulde effekt. 

Forsigtighedsregler vedrørende brugen

Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten. Insektmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. RÅDGIVNING ved anvendelse af bekæmpelsesmidler: Kontakt jem & fix kundeservice: på tlf. 79 42 59 42 eller e-mail kundeservice@jemfix.com.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/1znh5wyw/ghs09_miljoefarlig.png

Advarsel  
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.  
P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P391 - Udslip opsamles. P273 - Undgå udledning til miljøet. P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

PROTECT_HOME

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 2 stk.
Bekæmper Myrer