Myrelokkedåse 2 stk. - Kvit I

Varenr.: 9359326

53,75/stk
  • Kvit I myrelokkedåse bekæmper myrer både indendørs og i drivhuset
  • I dåsen er der honning, som myrerne tiltrækkes af, og de tager aktivstoffet med ned i boet, så hele boet bekæmpes
  • Efter en uge er myrerne væk
  • Pakken indeholder 2 stk. myrelokkedåser

Kvit I myrelokkedåse - 2 stk.

Kvit myrelokkedåser bekæmper effektivt myrerne indendørs. Myrelokkedåserne indeholder skovhonning, som myrerne bliver tiltrukket af, og de henter det med tilbage til boet sammen med aktivstoffet. På den måde bekæmpes hele boet, og myrerne er væk i løbet af en uges tid. 

Myrelokkedåsen kan bruges i og omkring hjemmet, og du kan også anvende den i drivhuset. Der er 2 myrelokkedåser i en pakke, og de har en holdbarhed på ca. 2-3 uger, hvorefter virkningen aftager, fordi indholdet tørrer ud. 

Hvor anvendes myrelokkedåsen?

Myrelokkedåserne kan anvendes i og omkring bygning samt i drivhuset. 

Hvornår anvendes den?

Den kan anvendes fra april-oktober. 

Hvordan anvendes den?

Myrelokkedåsen har lokkemad og aktivstof indkapslet i et kammer i dåsen, og det aktiveres ved at afrive tapperne på siden af dåsen. Dåserne kan placeres, hvor myrerne kommer fra, på deres stier eller hvor der er mange af dem. Det kan være nødvendigt at opstille flere dåser. 

Dosering

Opstil gerne flere dåser for at få bekæmpet myrerne, og sørg for, at der ikke er adgang til andet mad som fx madrester, brødkrummer, syltetøj og sukker.

Forsigtighedsregler vedrørende brugen 

Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten. Insektmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. RÅDGIVNING ved anvendelse af bekæmpelsesmidler: Kontakt jem & fix kundeservice: på tlf. 79 42 59 42 eller e-mail kundeservice@jemfix.com.
 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P264 Vask huden grundigt efter brug. P273 Undgå udledning til miljøet. P391 Udslip opsamles. P501 Indholdet / beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Specifikationer

Indhold 2 stk.
Bekæmper Myrer