Musekorn 10 x 10 gram

Varenr.: 9062664

Musekorn 10 x 10 gram

Varenr.: 9062664
  • Musekorn til bekæmpelse af mus indenfor i tørre omgivelser
  • Kornene er lavet på havrebasis og virker tillokkende for mus
  • Poserne kan fx bruges i loftrum, garage og forrådsrum 
  • Poserne skal ikke åbnes, men lægges ud i en foderboks - det gør udlægning nemt, og musene gnaver sig selv igennem posen
  • Pakken indeholder 10 poser med 10 gram i hver
89.00

Varebeskrivelse

Musekorn til bekæmpelse af mus indenfor

Musekorn er et brugsklart rodenticid til bekæmpelse af mus. Musekorn er hurtigtvirkende indenfor et par timer, og de kan bruges i tørre områder i huset, fx loftrum, garage og forrådsrum. Musekornene er klar til brug og baseret på havre og er pakket i praktiske portionspakker på 10 gram. Der er 10 portionspakker i alt i pakken. Musekornene indeholder bittermiddel, som ikke tillokker husdyr. Det virksomme stof alfachloralose virker bedøvende og nedsætter musenes stofskifte, så de dør af hypotermi.

Portionsposerne skal ikke åbnes, men lægges ud som de er i en foderboks. Musene gnaver sig selv gennem poserne, og det gør udlægningen nemmere.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel 
H410 - Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. 
P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P103 - Læs etiketten før brug. P273 - Undgå udledning til miljøet. P391 - Udslip opsamles. P501 - Indholdet og beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

substral

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 10 x 10 gram
Bekæmper Mus

Dokumentation