Montagelim til akustikpanel 300 ml

Varenr.: 9059940

59,95/stk 199,83 pr. ltr
  • Montagelim til Light Acoustic akustikpaneler
  • Patron, som bruges med fugepistol, og den presses ud på bagsiden af panelet
  • Den indeholder 300 ml, og den er hvid
  • Rækker til 2 paneler

Montagelim til Light Acoustic paneler - 300 ml

Denne montagelim bruges til opsætning og montering af Light Acoustic akustikpaneler. Det er en patron, som bruges med fugepistol, og limen presses ud på bagsiden af panelet.

Indeholder 300 ml, og den er hvid. 

Den kan række til 2 paneler.

 

 


Vær opmærksom på:
EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
EUH208 Indeholder 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2Hisothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]. Kan udløse allergisk reaktion.

Specifikationer

Indhold 300 ml
Type Montagelim