Julegaver byttes frem til 31/1-22 - husk blot kvitteringen. Læs mere om bestilling/levering inden jul her.

Vær med til at vise hensyn. Læs mere om at handle i jem & fix her.

Limspray 300 ml - Grand Prix

Varenr.: 9028488

39,95/stk 133,17 pr. ltr
  • Grand Prix limspray er en universal limspray, der kan anvendes til mange formål
  • Kan bruges til fx papir, træ og tekstiler
  • Indeholder 300 ml

Grand Prix limspray 300 ml

Grand Prix limspray er en universal limspray, som kan bruges til mange formål. Den anvendes til permanent sammenklæbning af papir, karton, oasis, træ, tekstiler og visse typer plastik.

Indeholder 300 ml.
 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

     

Advarsel

Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilde. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Undgå udledning til miljøet. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F. 

Specifikationer

Indhold 300 ml
Mærke Grand Prix
Type Limspray
Anvendelse Universal