Lightergas 300 ml - Glöd

Varenr.: 9039537

Lightergas 300 ml - Glöd

Varenr.: 9039537
  • Glöd lightergas til refill af lightere
  • Indeholder 300 ml
19.50

Varebeskrivelse

Glöd lightergas 300 ml

Skal lighteren fyldes op med lightergas, så kan det gøres med denne Glöd lightergas. 

Indeholder 300 ml.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png

Fare

Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H222, H229)
Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210) Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. (P211) Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. (P251) Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F. (P410+P412)

Glod_logo_CMYK

Specifikationer

Type Værdi
Mærke Glöd
Type Lightergas

Dokumentation

Info & guides