Om levering af store varer

 

Hvis du bestiller varer, der kræver levering med palleløfter fra bagsmæk/lift, skal du være opmærksom på følgende:

  • Aflæsning kan kun ske på et jævnt og fast underlag som belægningssten eller asfalt.
  • For at et helt lastbiltræk kan komme frem, skal vejen være min. 3,0 m bred. Hvis vejen svinger, skal vejbredden være min. 3,5 m bred. Den angivne vejbredde er fra vejkant til vejkant.
  • Frirummet, for at en lastbil kan komme frem, skal min. være 4,5 m i bredden og 4,5 m i højden.
  • Underlaget skal være kørefast belægning, såsom asfalt og belægningssten el.lign. i et uafbrudt stykke fra vejkant til vejkant.

Særligt omkring levering til koloni-/haveforeninger:

  • Hvis der er tale om levering/aflæsning, som leveres med fragtbil til koloni-/haveforeninger, aflæsses der ved fællesareal, p-plads eller bedst mulige aflæsningssted.

 

Illustration af minimum størrelse på vej:

Størrelsen på vejen, hvor transporten skal ske

Illustration af minimum størrelse på skarpe sving og indkørsler til stikvej:

skarpe sving