Kædespray 200 ml - Autozone

Varenr.: 9052303

Kædespray 200 ml - Autozone

Varenr.: 9052303
  • Autozone kædespray bruges til at smøre kæder og andre bevægelige mekaniske dele for at stoppe mislyde og løsne rust
  • Kædesprayen efterlader en langvarig hinde, som beskytter mod rust, korrosion, sand og snavs
  • Påføres i et jævnt lag, mens kæden drejes langsomt rundt
  • Det bedste resultat opnås ved at smøre kæden umiddelbart efter brug, når den stadig er varm
  • Indeholder 200 ml
32.00

Varebeskrivelse

Kædespray til smøring af kæder

Denne kædespray fra Autozone anvendes til smøring af kæder og andre bevægelige mekaniske dele. Sprayen har ekstremt gode smøre- og vedhæftningsegenskaber, og den efterlader en langvarig hinde, der nedsætter friktion og slidtage, stopper mislyde samt beskytter mod rust, korrosion og vedhæftning af sand og snavs. 

Kædesprayen skal rystes grundigt inden brug og påføres i et jævnt lag, mens kæden drejes langsomt rundt. Lad olien tørre i minimum 15-20 minutter. Kør aldrig umiddelbart efter, at olien er påført. Det bedste resultat opnås, hvis kæden smøres umiddelbart efter brug, når den stadig er varm.

Der er 200 ml i kædesprayen.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare

Yderst brandfarlig aerosol. (H222)
Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H229)
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. (P251). Ring til GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. (P312). Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F. (P410+P412). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

AUTOZONE Logo

Specifikationer

Type Værdi
Liter 200 ml
Mærke Autozone
Type Kædespray

Dokumentation