Junckers SkibsLak mat 0,75 liter

Varenr.: 9031249

Junckers SkibsLak mat 0,75 liter

Varenr.: 9031249
 • Junckers SkibsLak er en slidstærk og meget modstandsdygtig lak over for både saltvand og sollys
 • Den kan bruges inde og ude på ubehandlede/afslebne og tidligere lakerede overflader på skibe af træ
 • Der er 0,75 liter i bøtten, som rækker til ca. 10 m² pr. liter
 • Denne udgave giver en mat overflade
265.00

Varebeskrivelse

Junckers SkibsLak mat er en slidstærk lak på 0,75 liter

Junckers SkibsLak er en fyldig og slidstærk lak, der er meget modstandsdygtig over for både saltvand og sollys, og lakken er tilsat lysfilter. Den kan bruges til ubehandlede/afslebne og tidligere lakerede overflader på skibe af træ. Kan bruges både ude og inde, men udendørs kun over vandlinjen. Skibslakken giver en mat overflade og giver træet en varm glød.

Der er 0,75 liter i bøtten, og det rækker til ca. 10 m² pr. liter. Den påføres med en bred lakpensel eller en korthåret lakrulle, og lakken må ikke hældes ud ved påføring.

Produktdetaljer:

 • Indhold: 0,75 liter
 • Glans: Mat
 • Rækkeevne: Ca. 10 m² pr. liter
 • Før lakering: Lakken skal omrøres eller rystes grundigt før brug
 • Påføringsværktøj: Bred lakpensel eller korthåret lakrulle. Ved påføring må lakken ikke hældes ud
 • Anvendelsestemperatur: Min. 5° C.
 • Fortynding: Leveres klar til brug. Fortynding anbefales ikke
 • Tørretid: Ca. 16 timer ved 20° C og 50 % RF. Fuldt afhærdet efter 1 uge. Påfør kun 2 lag lak per døgn
 • Opbevaring: Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20° C. Når emballagen er åbnet vil produktet danne skind på overfladen ved henstand og evt. gelere i emballagen

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png

Advarsel

Brandfarlig væske og damp. (H226)   
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336)   
Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer. (H413)   
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210). Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. (P271). Undgå udledning til miljøet. (P273). Kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, < 2 % aromater.

Indeholder tørrende olier. Risiko for selvantændelse. Spild, brugte klude m.m. opsamles, opbevares i brandsikker beholder og destrueres. Produktet indeholder organisk opløsningsmiddel. Gentagen eksponering af organiske opløsningsmidler kan give skader på nervesystemet og indre organer som fx lever, nyrer. 

junkers logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 0,75 liter
Dækkeevne m2 pr. liter 10 m²
Tørretid 16 timer
Mærke Junckers
Glans Mat
Baseret på Oliebaseret
Type Skibslak
Farve Transparent

Dokumentation

Info & guides