Junckers MøbelLak halvblank oliebaseret 0,75 liter

Varenr.: 9011521

Junckers MøbelLak halvblank oliebaseret 0,75 liter

Varenr.: 9011521
  • Junckers MøbelLak er en oliebaseret lak til bordplader, møbler og andre overflader af træ
  • Giver en halvblank overflade og tilfører træet dybde
  • Indeholder 0,75 liter, som rækker til 10 m² pr. liter
239.00

Varebeskrivelse

Junckers MøbelLak til lakering af træoverflader

Junckers MøbelLak er en oliebaseret lak til lakering af bordplader, møbler og andre overflader af træ. Den kan bruges til afslebne, ubehandlede overflader sam tidligere lakerede overflader. Møbellakken giver en halvblank overflade, og der er 0,75 liter i. Det rækker til 10 m² pr. liter.

Junckers MøbelLak påføres med lakpensel eller lakrulle under god ventilation og bliver farveløs, når den tørrer. Lakken tilfører træet dybde.

Produktdetaljer:

  • Glans: Halvblank
  • Indhold: 0,75 liter
  • Rækkeevne: Ca. 10 m² pr. liter
  • Før brug: Omrør grundigt før brug
  • Tørretid: Ca. 6 timer ved 20 ° C og 50 % RH. Fuldt afhærdet efter tre døgn. Påfør aldrig mere end 2 lag lak per døgn
  • Påføring: Lakpensel eller lakrulle. Husk god ventilation
  • Opbevaring: Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20° C. Når emballagen er åbnet vil olien danne skind på overfladen ved henstand og evt. gelere i emballagen

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Advarsel

Brandfarlig væske og damp. (H226) 
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336) 
Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer. (H413) 
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210). Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. (P271). Undgå udledning til miljøet. (P273). Bortskaffelse Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501). Kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, < 2 % aromater. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud (EUH066).

Indeholder tørrende olier. Risiko for selvantændelse. Spild, brugte klude m.m. opsamles, opbevares i brandsikker beholder og destrueres. Produktet indeholder organisk opløsningsmiddel. Gentagen eksponering af organiske opløsningsmidler kan give skader på nervesystemet og indre organer som fx lever, nyrer. 

junkers logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 0,75 liter
Dækkeevne m2 pr. liter 10 m²
Tørretid 6 timer
Glans Halvblank
Mærke Junckers
Type Møbellak
Baseret på Oliebaseret
Farve Transparent

Dokumentation

Info & guides