Junckers MøbelLak halvblank oliebaseret 0,75 liter

Varenr.: 9011521

159,00/stk 212,00 pr. ltr
 • Junckers MøbelLak er en oliebaseret lak til bordplader, møbler og andre overflader af træ
 • Giver en halvblank overflade og tilfører træet dybde
 • Indeholder 0,75 liter, som rækker til ca. 7,5 m²
Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 26. jun 2019 12:21

Junckers MøbelLak til lakering af træoverflader

Junckers MøbelLak er en oliebaseret lak til lakering af bordplader, møbler og andre overflader af træ. Den kan bruges til afslebne, ubehandlede overflader sam tidligere lakerede overflader. Møbellakken giver en halvblank overflade, og der er 0,75 liter i. Det rækker til ca. 7,5 m².

Junckers MøbelLak påføres med lakpensel eller lakrulle under god ventilation og bliver farveløs, når den tørrer. Lakken tilfører træet dybde.

Produktdetaljer:

 • Glans: Halvblank
 • Indhold: 0,75 liter
 • Rækkeevne: Ca. 10 m² pr. liter
 • Før brug: Omrør grundigt før brug
 • Tørretid: Ca. 6 timer ved 20 ° C og 50 % RH. Fuldt afhærdet efter tre døgn. Påfør aldrig mere end 2 lag lak per døgn
 • Påføring: Lakpensel eller lakrulle. Husk god ventilation
 • Opbevaring: Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20° C. Når emballagen er åbnet vil olien danne skind på overfladen ved henstand og evt. gelere i emballagen

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Advarsel

Brandfarlig væske og damp. (H226)
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336)
Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer. (H413)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101).
Opbevares utilgængeligt for børn. (P102).
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210).
Ved brand: Anvend alkohol-resistent skum/kulsyre/pulver/vand tåge/karbondioxid/tørt sand til brandslukning. (P370+P378).
Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. (P403+P235).
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

Produktet indeholder teratogene stoffer som kan give varige skader på afkommet hos mennesker. Produktet indeholder stoffer som kan gøre skade på forplantningsevnen.
 

 

junkers logo.jpg

Specifikationer

Indhold 0,75 liter
Dækkeevne m2 pr. liter 10 m²
Tørretid 6 timer
Glans Halvblank
Mærke Junckers
Type Møbellak
Baseret på Oliebaseret
Farve Transparent

Sammenlign produkter

Du kigger på

Junckers MøbelLak halvblank oliebaseret 0,75 liter

0,75 liter. Lak til anvendelse indendøre på bordplader, døre, mm.

159,00 /stk

 • Baseret på Oliebaseret
 • Dækkeevne m2 pr. liter 10 m²
 • Farve Transparent
 • Glans Halvblank
 • Indhold 0,75 liter
 • Mærke Junckers
 • Type Møbellak
 • Tørretid 6 timer
 • Vandbaseret
 • -
 • Transparent
 • -
 • 380 ml
 • Scandia
 • Knastlak
 • 30 min
 • Oliebaseret
 • 10 m²
 • Transparent
 • Mat
 • 0,375 liter
 • Junckers
 • Skibslak
 • 16 timer
 • Oliebaseret
 • 10 m²
 • Transparent
 • Blank
 • 0,75 liter
 • Junckers
 • Skibslak
 • 16 timer
 • Oliebaseret
 • 10 m²
 • Transparent
 • Blank
 • 0,375 liter
 • Junckers
 • Skibslak
 • 16 timer
 • Vandbaseret
 • 8-10 m²
 • Transparent
 • Halvblank
 • 0,75 liter
 • Junckers
 • Gulvlak
 • 4 timer
 • Oliebaseret
 • 10 m²
 • Transparent
 • Mat
 • 0,75 liter
 • Junckers
 • Skibslak
 • 16 timer
 • Vandbaseret
 • 10 m²
 • Transparent
 • Mat
 • 0,75 liter
 • Junckers
 • Møbellak
 • 4 timer
 • Vandbaseret
 • 8-10 m²
 • Transparent
 • Halvblank
 • 2,5 liter
 • Junckers
 • Gulvlak
 • 4 timer
 • Vandbaseret
 • 8-10 m²
 • Transparent
 • Mat
 • 0,75 liter
 • Junckers
 • Gulvlak
 • 4 timer
 • Oliebaseret
 • 10 m²
 • Transparent
 • Mat
 • 0,75 liter
 • Junckers
 • Møbellak
 • 6 timer
 • Vandbaseret
 • 8-10 m²
 • Transparent
 • Mat
 • 2,5 liter
 • Junckers
 • Gulvlak
 • 4 timer
 • Oliebaseret
 • 5-50 m²
 • Klar
 • -
 • 2,5 liter
 • Junkers
 • Gulvolie
 • 16-24 timer
 • -
 • -
 • Klar
 • -
 • 250 ml
 • Borup
 • Knaste
 • -
 • Oliebaseret
 • 10 m²
 • Transparent
 • Halvblank
 • 0,75 liter
 • Junckers
 • Møbellak
 • 6 timer